Alerjik enteropati - Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Neden olur. Alerjik enteropatisi - Aşırı neden antijenlerin vücuda nüfuz, bağışıklık sisteminin tepkisini arttığı alerjik doğanın ince bağırsağın iltihabi bir hastalıktır oluşur. Çoğu zaman hastalık küçük çocuklarda görülür. ishal, şişkinlik, bağırsak kolik, regürjitasyon, yetersiz kilo alımı ile ortaya alerjik enteropatisi. Tanı bir çocuk doktoru ve allergist-immünolog, örnekler ve alerji, bağırsak çalışmanın laboratuar analizi incelenmesini içermektedir. Tedavi alerjen, hipoalerjenik diyet atanması, antihistaminikler ile temas kesildikten oluşur.

Alerjik rinokonjunktivit - nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavi

Alerjik rinokonjunktivit - neden ve önemli allerjen ile temas nedeniyle oluşur ve birinci tip IgE aracılı reaksiyonlar gelişmesi ile karakterizedir burun mukozasında ve konjonktiva yenilgi. Ana bulgular - konjonktiva burun mukoza salgıları varlığı, burun nefes, kaşıntı darlığı ve yanma hissi burun, gözlerde sulanma, kızarıklık ve koku duyusunu azalmıştır. Tedavi: allerjen eliminasyonu, antihistaminikler kullanımı hormonal maddeler, mast hücre stabilizatörleri, vazokonstriktör ilaçlar, allerjen spesifik immünoterapi kortikosteroidler.

Allerjik alveolit ​​- nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavi

Allerjik alveolit ​​- immünolojik inhale allerjenlerin akışına tepki olarak gelişen, solunum bronşlarda ve alveoller inflamatuar yanıtı aracılı. grip benzeri durum - semptomatoloji inspiratuar nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, akut akışı esas olarak karakterize edilir. alerjik alveolit ​​tanısı göğüs, araştırma bronkoalveoler lavaj, akciğer doku biyopsisi, serum antikor seviyesinin spirometri sonuçları, X-ışınları ve BT dayanmaktadır. alerjik alveolit ​​tedavisi glukokortikosteroidlerin alerjen Mayıs randevu ortadan kaldırılması ile başlar.

Allerjik bronkopulmoner aspergillozis - nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavi

Allerjik bronkopulmoner aspergillozis - bronkopulmoner sisteminin kronik bir hastalık, solunum yolu lezyonları Aspergillus mantarların yol açtığı ve alerjik bronş inflamasyon gelişmesi ile karakterizedir. Aspergillozis genellikle muko-pürülan balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı atakları ile öksürük, ateş ile kendini bronşiyal astım olan hastalarda oluşur. Tanı klinik muayene verileri, kan ve balgam, akciğer röntgen çalışmaları, alerji örneklerinde dayanmaktadır. Tedavi kortikosteroidler ve mantar önleyici ilaçların kullanımı ile gerçekleştirilir.

Alerjik vaskülit - Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Neden olur. Alerjik vaskülit - çeşitli enfeksiyon ve toksik faktörlerin etkisiyle alerjik reaksiyonun neden damar duvarının aseptik iltihabı. Şiddetli döküntü polimorfizmi ve alerjik vaskülit varyantları formları birçok yüzeysel ve derin alerjik vaskülit bir küresel bölünme var aralarında ayrı hastalıklar olarak işaretlenmiş olması yol açtı. alerjik vaskülit tanısı öykü, klinik özellikleri, laboratuar ve enstrümantal veriler, histoloji sonuçlarına göre kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. alerjik vaskülit düzenlenen antihistamin, kardiyovasküler ve desensitizan ajanlar, kalsiyum preparatları, antibiyotikler, kortikosteroidler ve diğerlerinin tedavisi.

Alerjik gastrit - Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Neden olur. Alerjik gastrit - gıdalara alerjisi klinik varyantı, ana belirtileri mide lezyonlarının belirtileri vardır. Bu durum alerjik hastalığın ilk bulgusu antijen mide ile doğrudan temas ile gelişir olabilir. Genellikle çocukluk çağında sıklıkla gelişir, gastrointestinal alerji şeklinde bağırsak lezyonları ve gelirleri ile birlikte. ana etyolojik faktör inek sütü proteini, yanı sıra yumurta, balık ve bazı meyve, mantar olduğunu. Tedavi eliminasyon diyeti, spesifik immünoterapi, semptomatik olaylar atanmasına dayanmaktadır.

Alerjik keratit - Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Neden olur. Alerjik keratit - şiddetli alerjik reaksiyonlar gelişimi ile ilişkili gözün korneası (kornea) inflamatuar değişir. Belirtileri alerjik keratit, kornea sendromu (fotofobi, lakrimasyon, blefarospazm), karma konjunktivada perikornealnaya dahil, yüzey kornea infiltratları. kornea, intradermal alerji testleri ve alerjik keratit vb. D. Tedavi ile baskı görme keskinliği, biyomikroskopi, analgezimetrii, kornea floresein boyama, mikroskopi ve kültür testi görsel inceleme verilerine dayanan alerjik keratit tanısı kortikosteroidler, antihistaminikler alımı ile lokal terapi gerektirir.

Allerjik kontakt dermatit - Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Neden olur. Allerjik kontakt dermatit - bir alerjene ile doğrudan temas noktasında meydana inflamatuar bir deri hastalığıdır. Enflamasyon madde alerjen ile düzenli ve oldukça uzun süreli temas, yani alerjik reaksiyon gecikmeli tip, gelişir. Bu temas sırasında, organizmanın duyarlılığı ve alerjene karşı aşırı duyarlılık gelişir. Alerjik temas dermatiti, kızarıklık ve dokuların şişme, kontaktrovavshih allerjen, kaşıntı, kabarcıklar ve kistler belirmesiyle karakterize edilir. Ana rolü tedavisinde dermatit katkıda madde ya da nesne ile temas ortadan kaldırılması aittir. ortadan kaldırmak için şişme ve kaşıntı kortikosteroid merhem modern antihistaminikler kullanabilir.

Allerjik Konjonktivit - Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Neden olur. Allerjik Konjonktivit - bir alerjene temas yanıt olarak bağışıklık reaksiyonları neden konjonktiva reaktif iltihabı. Alerjik konjonktivit kızarıklık geliştirmek ve fotofobi yırtılma, gözler, kaşıntı mukoza şişmesi ve göz kapaklarının şişmesi. Tanı deri testleri, kışkırtıcı alerji testleri (konjonktival, burun, dil altı), laboratuvar testler, alerjik tarihinin toplanması esasına dayanmaktadır. (Oral ve topikal) alerjik konjunktivit kullanılan antihistaminikler, topikal kortikosteroidler, spesifik immünoterapi tedavisi.

Allerjik otitis - nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavi

Allerjik Otitis - otitis media halsiz alerjik doğası. Bu kulak boşluğundan bozukluğunu, özgül akıntı, işitme, hoş olmayan bir kaşıntı eşlik eder. Tipik zaman otitis media genellikle hiçbir ağrı ve ikincil inflamasyonu bağlarken sadece oluşabilir. Hastalığın tanısı anamnez temelinde alerji ve KBB tarafından ortaklaşa yürütülür, Otoskopik ve alerji deneme sonuçlarının analizi. Alerjik otitis media tedavisi büyük ölçüde nedeni ve önemli alerjen ve semptomatik tedavi ortadan kaldırılması ile sınırlıdır.